خرید مدرک کاردانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

بهداشت حرفه ای و ایمنی کار شاخه ای از علوم کاربردی است که از طریق شناسایی ارزشیابی و کنترل شرایط و عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبت های پیشگیری حافظ سلامت و ارتقای شاخص‌های آن در کارکنان در محیط شغلی می باشد.
نیروی کار هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه بخش پراهمیتی از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می‌شود از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است بی‌گمان شاخه اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان‌پذیر نخواهد بود بهداشت حرفه‌ای به عنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر می‌گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ای در بهره‌وری و کیفیت محصولات انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد صنعتی شدن تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در عملیات عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد عواملی که جزء جدایی‌ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می‌کنند.

خرید مدرک کاردانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

کاردانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
کاردانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

حرفه ای همه مسائل بهداشتی پزشکی و ایمنی پیش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و همواره تلاش بر این است که از تاثیر سوء معامله آسیب زا از عوامل فیزیکی گرفته تا عوامل شیمیایی زیست شناختی و ارگونومیک بر فرد جلوگیری شود. در این رشته کوشش ها به سوی پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار جهت یافته اند زیرا باور بر این است که بیشتر بیماری‌های شغلی اگر درمان شدن این باشند سخت درمان بوده و تا پایان زندگی گریبان‌گیر فرد خواهند بود.
مواجهه با عوامل مختلف زیان آور شغلی اهمیت وجود رشته‌های تحصیلی تخصصی برای کمک به پیشگیری از صدمات و عوارض ناشی از کار طلب می‌نماید بهداشت حرفه ای و ایمنی کار شاخه ای از علوم کاربردی است که پذیرش و تربیت متخصص در این حوزه می پردازد و انگیزه اصلی تاسیس دوره کاردانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کمک به حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی کارکنان همه مشاغل است. هدف اصلی بازنگری در این دوره اصلاح محتوا به منظور ارتقای سطح خدمات حرفه ای دانش آموختگان این رشته بوده است و از با تجربه ترین اساتید سطح کشور برای این کار کمک گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.