خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

 

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به گسترش روز افزون دانش و علم و کاربرد مهندسی پزشکی بیومکانیک در زندگی بشر پس از بررسی و مطالعه پیشرفت آن نیازهای کشور دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با مشخصات زیر تدوین شده است. خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

دوره کارشناسی ارشد بیومکانیک  یکی از رشته های آموزش عالی مهندسی پزشکی از گروه فنی و مهندسی می باشد که از ترکیب دروس مربوط به زمینه های مهندسی مکانیک و پزشکی و دروس خاص مهندسی پزشکی تشکیل می گردد.

ایجاد این دوره در بیت متخصصانی است که بتوانند در امر تحقیقات آموزش و تشخیص و درمان پزشکی خدمات  مهندسی مکانیک را به نحو مطلوب ارائه نمایند.

 نقش و توانایی

 1. قابلیت درراهی و تحلیل بخش های مکانیکی تجهیزات پزشکی و وسایل کمک معمول این کمک پزشکی و اندام های مصنوعی و سیستم های مصنوعی بدن انسان
 2. قابلیت در ارائه خدمات آموزشی تحقیقاتی و آزمایشگاهی در رشته مهندسی پزشکی
 3. توانایی در ارائه خدمات مهندسی در امور تحقیقات پزشکی
 4. نصب و راه اندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات وسایل و سیستم های فنی و طبی و بیمارستانی
خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک
خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

 ضرورت و اهمیت

 

با توجه به کاربرد وسیع تکنولوژی در وسایل تشخیص درمان و کمک به پزشکی در بخشهای بیمارستانی و کمک درمانی و آموزشی کشور از یک طرف و توسعه روز افزون تحقیقات در زمینه های مختلف تشخیص درمان و وسایل کمکی درمانی به کمک علوم مهندسی از طرف دیگر تربیت متخصصین مهندسی پزشکی بیومکانیک ضروری می باشد.

 طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک حداکثر سه سال  در نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد مراکز آموزش عالی مصوب شورای عالی برنامه ریزی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

 

 تعداد واحد های درسی

دانشجو برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک باید ۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی که به شرح زیر است را با موفقیت بگذراند.

 

دروس اصلی(اجباری) 15 واحد
دروس تخصصی(اختیاری) 9 واحد
سمینار(اجباری) 2 واحد
پایان نامه(اجباری) 6 واحد

 

 

علاوه بر موارد فوق هر دانشجوی این دوره در صورتی که در دوره‌های قبل خود دروس جبرانی  را نگذرانده باشد باید با حداقل  معدل ۱۴ آنها را بگذراند برای دروس جبرانی واحدی به دانشجو در روغن میگیرد.خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

 

 دروس جبرانی

 

پذیرفته شدگان که دارای مدارک کارشناسی از گروه های علوم پزشکی علوم پزشکی هستند باید حداقل ۱۴ واحد از دروس پایه مهندسی را به تشخیص گروه آموزشی مربوطه به عنوان دروس جبرانی بگذرانند.

پذیرفته شدگانی که دارای مدرک کارشناسی از گروههای فنی و مهندسی هستند می بایست حداقل ۱۴ واحد دروس جبرانی را به صورت زیر بگذرانند.

 

فیزیولوژی 4 واحد
آناتومی 3 واحد
آناتومی و فیزیولوژی 1 واحد
اصول الکترونیک و دیجیتال در آزمایشگاه 3 واحد
کامپیوتر در مهندسی پزشکی 2+1 واحد

 

 

تبصره:  دروس اصول الکترونیک و دیجیتال با آزمایشگاه و کامپیوتر در مهندسی پزشکی می بایست در هر حال به عنوان دروس جبرانی برای گروههای الف و به قرار گیرند.

 

دروس جبرانی دیگری که بر حسب مورد به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مجری تعیین می شود.

شرایط گزینش

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی به شرح زیر می توانند در امتحان ورودی این رشته شرکت نمایند.خرید مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک

 

الف) گروه های  فنی و مهندسی

 1. مجموعه گرایش های مهندسی پزشکی
 2. مجموعه گرایش های مهندسی شیمی
 3. گرایش های مهندسی پلیمر
 4. مجموعه گرایشهای مهندسی مواد و متالوژی
 5. مجموعه گرایش های مهندسی مکانیک
 6. مجموعه گرایش مهندسی برق
 7. گرایش های مهندسی کامپیوتر

 

ب) گروه های علوم و پزشکی

 1. فیزیک کاربردی
 2. شیمی کاربردی
 3. بیوفیزیک
 4. فیزیک پزشکی
 5. اعضا و اندام مصنوعی
 6. پزشکی عمومی

 

 ضریب دروس امتحانی به شرح زیر است

 

 

 

 

زبان تخصصی ضریب3
ریاضیات ضریب 4
حرارت و سیالات (ترمودینامیک-مکانیک-سیالات-انتقال حرارت) ضریب 3
جامدات و مقاومت مصالح طراحی اجزا ضریب 4
دینامیک و ارتعاشات و دینامیک ماشین کنترل ضریب 3
ساخت و تولید ضریب 3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.